EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
HARUN DEMİRYrd.Doç.Dr.Mustafa CİNOĞLUOkul Törenlerinin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi.
MEHMET NUH UÇARYrd.Doç.Dr.M. Diyaddin YAŞAR
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimlerinin Kurulma Amaç ve Hedeflerine göre Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
CAFER ÇAKICIOĞLUYrd.Doç.Dr.Gülşah PARLAK KALKAN
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Söz Dizimi
MUSTAFA KAYAYrd.Doç.Dr.Mehmet EROLİlköğretim II. Kademe Öğrencileri için Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Yapma Destanlarındaki Rol-Model Kavramının Eğitsel Açıdan İncelenmesi (Muş-Bulanık Örneği)
ZEHRA KURUCUYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜ
Manilerle Kelime Öğretimi (Kilis Yenideğirmen İlköğretim Okulu Örneği)
ZEYNEP KÜÇÜKYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜİlköğretim Öğrencileri İçin Nasreddin Hoca Fıkralarının Rol-Model Yönünden İncelenmesi.
BEKİR BİLGİNYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜİlköğretim 6,7,8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Edatlar ve Edatların Öğretimi.
FİGEN ÇELEBİDoç.Dr.Mehmet EROLİlköğretim I. ve II. Kademede Türkçe Çalışma Kitaplarında Atasözlerinin Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerin Etkinliği.
TARİH ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
YAĞMUR VAROLYrd.Doç.Dr. Ali GÜRSELAtatürk' ün Eğitim Anlayışı Çerçevesinde Millet Mektebleri.
EREN ARSLANYrd.Doç.Dr. İsmail PEHLİVANOsmanlı'dan Günümüze Taşra İdaresinde İl Özel İdaresi ve Geleceği
SELÇUK KELEKDoç.Dr. Metin AKİSOsmanlı Devleti Askeri Teşkilatında Tımarlı Sipahi ve Tarihi Gelişimi 
SEMRA SÜRMELİYrd.Doç.Dr. Ali GÜRSEL1918-1939 Arası Hatay ve Hatay'ın Anavatan' Katılışı.
M.İKBAL KARTALYrd.Doç.Dr. M.Ali YILDIRIM109 Numaralı ve 1165 (1751-1752) Tarihli Ayntap Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi.
CENNET TOPÇUOĞLUYrd.Doç.Dr. Murat FİDAN135 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicili Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi.
MEHMET NURİ KAYAYrd.Doç.Dr. Hamza ALTINTanin Gazetesi Fihristi (6-40 sayıları) 7 Ağustos 1908-9 Eylül 1908
ALİ NOHUTLU
Doç. Dr. Metin AKİS
Ayıntap Şer'iyye Sicillerinden 8 Nolu Defterin (1-100) Sayfaları Arası Belgelerin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi.
HARUN BAŞTÜRK
Doç. Dr. Metin AKİS
9 Numaralı Nâme-i Hümayûn Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S. 68-116)
İSMAİL KARAKUZULU
Yrd. Doç. Dr. Hamza ALTIN
Tanin Gazetesinin 41-80 Sayılarının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
 BİLGEHAN ÇELİKYrd. Doç. Dr. Hamza ALTIN
Karagöz Gazetesi 1-18 Sayılı Nüshaları
ALAA ALNHAYERYrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK
6 Numaralı Şer’iyye Sicilinin ( Sayfa 201-280) Tercüme ve Değerlendirilmesi
MUSTAFA ASLANYrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK
1 Numaralı Halep Şer’iyye Sicilinin Değerlendirilmesi
YASEMİN UÇARYrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU
Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (Cild7, s.1-20)
DUYGU KARARMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ali GÜRSEL
1926-1927 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devleti Salnâmesi
 MUSTAFA ONAYYrd. Doç. Dr. Ali GÜRSEL
1925 ve 1926 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye, Nafia ve Ticaret Vekaletleri(Bakanlıkları)
ADEM KAYAPINARYrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIMTanzimat ve Meşrutiyet Yıllarında Antakya’da Modern Eğitim
ÖZLEM ÇİMENYrd. Doç. Dr. Meral KUZGUN1920’lerde İstanbul’un Genel Durumu
KÜRŞAT KILIÇYrd. Doç. Dr. Meral KUZGUN1945-1960 Yıllarında Amerika İmgesi (Amerika’lılaşan Türkiye)
MEHMET AKTAYYrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜZevra Gazetesi’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S. 751-850)
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MURAT KAYAYrd. Doç. Dr. Yavuz TOPKAYA
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimine Ait Öğretmen Görüşleri
MURAT IŞIKDoç. Dr. M. Ruhat YAŞARSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik Algıları ile Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. (Diyarbakır Örneği)
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MELEK TÜRKOĞLUProf.Dr.Osman TÜRERİlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Davranışlarına Olan Etkisi (Gaziantep Şehitkamil Örneği) (8. Sınıflar Üzerinde bir Çalışma)
MUSTAFA EFEProf.Dr.Osman TÜRERDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ilköğretim 7. Sınıf Müfredatının Çıklu Zeka Kuramına Göre İşlenişi.
MEHMET MEZHER GÜMÜŞProf.Dr.Osman TÜRERİlk ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi.
ABDULLAH ERGÜNDoç.Dr.Halil ALDEMİRİlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Yer Alan Kur’an Kıssalarının Öğrencilerin Gelişim Düzeylerine Uygunluğunun İncelenmesi.
MUHAMMED SAVAŞYrd.Doç.Dr.Muammer BAYRAKTUTARHz. Peygamber’in Sünnetinde Yakınların Öncelikli Konumu.
AYŞEGÜL KÖSTÜYrd.Doç.Dr.Muammer BAYRAKTUTARİmam Nevevi’nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi.
AYSEL DÖNMEZYrd.Doç.Dr.Muammer BAYRAKTUTARKütüb-ü Sitedeki Hadis Kıssalarının Değerler Eğitiminde Kullanımı.
MEHMET YOLCUProf. Dr. Osman TÜRERTasavvuf Ve Din Eğitimi
HAYDAR ERCANDoç. Dr. M. Ruhat YAŞARAnanda Marga Hareketi: Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Türkiye’deki Yansımaları, İnanç ve Uygulamaları.
RIDVAN AKDEMİRYrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA

İlahiyat Fakültesi Ve İDKAB Programlarından Mezun İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerine Dair Mukayeseli Bir Araştırma ( Gaziantep İli Örneği)

ERCAN GEÇGİNYrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSAErgenlik Dönemi Din Eğitiminde Sosyal Çevrenin Etkisi
RIDVAN KÖSEHANYrd. Doç. Dr. Metin CEYLANDinler ve Evrensel Öğütlerinin Amaç, İçerik, Öğrenme-Öğretme Yöntemleri Açısından İncelenmesi. (Ortaokul 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programı Bağlamında.)
İŞLETME ANA BİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS)
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
CEVAT SÖYLEMEZDoç.Dr.Sadettin PAKSOYGaziantep İlinde Faaliyet Gösteren Halı İşletmelerinin İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
SERKAN YILMAZYrd.Doç.Dr.Halil İbrahim EKŞİTürev Ürünlerin Ne Olduğu, Firmaların Türev Ürünleri Riskten Korunma Amaçlı Olarak Nasıl Kullandıkları.
MERYEM ORANProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYKOSGEB’in Girişimcilere Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Desteğiyle Kurulan Firmaların Temel İşletmecilik Sorunları Üzerine Bir Araştırma: TRCI Bölgesi Örneği
AHMET GÜRBÜZYrd. Doç. Dr. Sumru BAKANTürkiye’deki Üniversitelerde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Biriminde Çalışan Personellerin İş memnuniyeti Düzeyinin Tespiti ve Analizi
YUSUF MEŞEYrd. Doç. Dr. Cuma ERCANKOBİ Yöneticilerinin Temel Muhasebe Bilgi Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Kütahya Örneği
İKTİSAT
KERİM BAHANYrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞAlış Veriş Merkezlerinin İstihdama Katkıları: Hatay İli Örneği
   
İŞLETME DOKTORA
EMEL ABA ŞENBAYRAMYrd. Doç. Dr. Cuma ERCANBankaların Sosyal Sermayesi Güçlü İşgören Kayıplarına Karşı Tutumu: GAP Bölgesi Örneği
Son Güncelleme: 2016-11-03 10:00:54

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019