TAMAMLANMIŞ TEZLER
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
ZEYNEP TANRIAŞIKIDoç.Dr.Mustafa CİNOĞLUÜniversitelerdeki Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)
REŞAT ÇETİNOĞLUDr. Öğr. Üyesi İsmail ARSLANTAŞE-Okul Uygulamalarının Değerlendirilmesi
YUNUS EMRE AVCIDoç.Dr.Mustafa CİNOĞLUBakanlıkça Belirlenen Sınıf Öğretmenleri Özel Alan Yeterliliklerini Kilis İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olma Düzeyleri.
MEHMET ALİ YILDIZDr. Öğr. Üyesiİsmail ARSLANTAŞTürkçe Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi.
METİN ÖZTÜRKDoç.Dr. Mustafa CİNOĞLU
Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Anlayışı Uygulama Düzeyinin İncelenmesi :(Kilis İli Örneği)
BİLAL CESUR ÖZTÜRKDr. Öğr. Üyesi M. Diyaddin YAŞAR
Okul Yöneticilerinin Yönetim Stilleri ve Benimsedikleri Değerlerin İncelenmesi (Kilis İli Örneği)
ERDEM BAĞCIDoç.Dr. Mustafa CİNOĞLUEğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programının Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
MEHMET EKENDr. Öğr. Üyesi Figen YILDIRIM
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Kilis İli Örneği)
MUSTAFA DEMİRDoç.Dr. Mustafa CİNOĞLUEğitimci Olmayan Hizmetli Personelin Örtük Program Çerçevesinde Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine Olan Etkisinin İncelenmesi
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MEHMET ORUÇDr. Öğr. Üyesi Mehmet EROLİlköğretim ikinci Kademe 6.-7. -8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi
MUSTAFA TENEKECİDr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZİlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sözcük Anabilimi Açısından İncelenmesi
HİLMİ AKAN FIRATDr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENER

Ortaöğretim 9, Sınıf öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması (Gaziantep Örneği)

İLKER OZAN YILDIRIMDr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENEREski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi
SELÇUK DAĞDELENDr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENERSelim Sabit Efendi'nin "NÂHV-Î OSMÂNî" Adlı Eserinin İncelenmesi
FARUK ÇOLAKDoç. Dr. Hülya ARSLAN EROLTürkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Genel Sorunları İle Alan Literatüründeki Tartışmalı Konuların İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları ve Çözüm Önerileri
MUSTAFA KAYADoç. Dr. Mehmet EROLİlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modellerin Eğitsel Açıdan İncelenmesi (Muş-Bulanık Örneği)
   
TARİH ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MEHMET KEREM KARASUProf. Dr. Metin AKİS1784-1796 Tarihli 5 Numaralı Halep Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
DEMET DURALDr. Öğr. Üyesi  Erdinç GÜLCÜ1839-1850 Tarihli 8 Numaralı Halep Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
ÖKKEŞ NARİNÇDr. Öğr. Üyesi Murat FİDAN1712-1715 Tarihleri Arasında Gaziantep’te Sosyal-Siyasi ve İktisadi Yapı (64 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicilleri Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi)
NAİME KAYAÇAĞLAYANDr. Öğr. Üyesi Murat FİDAN1714-1715 Tarihleri Arasında Gaziantep'teki Sosyal, Siyasi ve İktisadi Yapı (65 Numaralı Gaziantep Şeriy'ye Sicilleri Metin Transkipsiyonu ve Değerlendirmesi.)
SEDAT BİLİNİRDr. Öğr. Üyesi İsmail PEHLİVANKavalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Şark Meselesindeki Yeri.
YURDAL DEMİRELDoç.Dr. M.Ali YILDIRIMTanzimattan Cumhuriyete  Elazığ’da Modern Eğitim(1839-1923)
İBRAHİM ARSLANProf.Dr. Metin AKİS980 Hicri/1572 Miladi Yılına Ait Gaziantep'teki Sosyal, Siyasi ve İktisadi Yapı (166 Numaralı Gaziantep Şeriy'ye Sicilleri Metin Transkipsiyonu ve Değerlendirmesi.)
NURCAN YILDIRIMDr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSEL24 Ocak Kararları ve Bu Kararların Sosyal Yaşama Etkisi.
HASAN KOCARIKDr. Öğr. Üyesi Hamza ALTINHazarlarda Devlet Yönetimi
FATİH İLHANDr. Öğr. Üyesi Mehmet KABACIK
Şer'iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyılda Halep'te Fiyatlar
EBRU BENZERDr. Öğr. Üyesi Hamza ALTINTakvim-i Vekayi'nin 1831-1834 Yılları Arası Transkripsiyonu
ÖZEN SÖYLERDoç.Dr. M.Ali YILDIRIMİstanbul Sanayi Mektebi’nin 1909 Tarihli Ders Programı (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
AHMET YARŞIProf.Dr. Metin AKİS45 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicili Defterinin 1-100 Sayfaları Arası Transkripsiyonu
EYÜP ERBİLİCİDr. Öğr. Üyesi Murat FİDAN66 Numaralı Ayıntap Şeriye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
SONGÜL BEDİROĞLU Doç. Dr. Serhat KUZUCU1772-1803 Tarihli ve 9 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Trankripsiyonu ve Değerlendirmesi (s.1-115)
HAKİM BAKIRDr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSELMilli Mücadele Dönemi ile Başlayan ve II. Dünya Savaşına Kadar Devam Eden (1919-1945) Türk Dış Politikasının İncelenmesi.
HACER ÇITIRIKDoç. Dr. Serhat KUZUCU4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(H.1203-1206/M.1789-1791)
HÜSEYİN KAYGISIZDr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜOsmanlı Topraklarından Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917)
MİNE ERSOYDr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜZevra Gazetesi (S.1-100) ' nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
MÜCAHİT KARACİFProf. Dr. Osman TÜRERMevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi
MOHAMAD AJGHIFDr. Öğr. ÜyesiMehmet KABACIK6 numaralı (H. 995-999) Halep Şer'iyye Sicili'nin değerlendirilmesi (S. 1-100)
SERKAN ESENDr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSELKöy Enstitüleri
SAMİYE TUNÇDr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜModernleşme sürecinde Türk aile yapısına Kadınlar Dünyası dergisinin bakışı (Sayı: 1-144)
SAVAŞ ÖZDEMİRDoç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIMII. Abdulhamid Devri vilayet sanayi mektepleri
MİKAİL DEMİRDoç. Dr. Hamza ALTINKaragöz Gazetesi transkript ve değerlendirmesi (numara 19-36)
ÇİĞDEM YILMAZ Doç. Dr. Serhat KUZUCU122 Numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi(H.1177-1178/1763-1764)
MUSTAFA ASLANDr. Öğr. Üyesi Mehmet KABACIKI. Numaralı Şer'iye Sicilinin Sosyal ve İktisadi Açılardan Değerlendirilmesi
Harun BAŞTÜRKDoç. Dr. Serhat KUZUCU9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S.116-237)(H.1186-1218/m.1772-1803)
ALAA ALNHAYERProf. Dr. Metin AKİS 6 Numaralı Şer’iyye Sicilinin ( Sayfa 201-280) Tercüme ve Değerlendirilmesi
YASEMİN UÇARDoç. Dr. Serhat KUZUCUOsmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (Cild7, s.1-20)
HARUN BAŞTÜRK Doç.Dr. Serhat KUZUCU9 Numaralı Nâme-i Hümayûn Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S. 68-116)
İSMAİL KARAKUZUProf.Dr.Kani ARICI Tanin Gazetesinin 41-80 Sayılarının Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi 
 BİLGEHAN ÇELİKProf.Dr.Kani ARICIKaragöz Gazetesi 1-18 Sayılı Nüshaları 
DUYGU KARARMAZDr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSEL1926-1927 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devleti Salnâmesi 
KÜRŞAT KILIÇDr.Ögr.Üyesi Meral KUZGUN1945-1960 Yıllarında Amerika İmgesi (Amerika’lılaşan Türkiye)
GÜLER PORTAKALDoç. Dr. Serhat KUZUCU6 NUMARALI NÂME-İ HÜMAYÛN DEFTERİNDEKİ KIRIM HANLIĞIYLA İLGİLİ BELGELERİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1115-1133/M.1703-1721)
   
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
SONER AKTAŞDr. Öğr. Üyesi Ökkeş KESİCİYeni İlköğretim Müfredat Programı Işığında İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kilis İl Örneği)
EMRAH PATIRProf.Dr. M. Ruhat YAŞARYoksulluğun Eğitim Başarısı Üzerine Etkisi
ADEM ANLARDr. Öğr. Üyesi Mehmet KABACIKİlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi İle Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ve Bu Derslerdeki Başarıları Arasındaki İlişki.
KENAN BAŞProf.Dr. Ruhat YAŞARİşbirlikli  Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Olan Etkileri.
HÜSEYİN BAYRAMDr. Öğr. Üyesi Nihat ŞİMŞEKSosyal Bilimler Derslerinde Alternatif  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri.
BAYRAM KOYUNCUProf. Dr. M. Ruhat YAŞARCumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programlarının incelenmesi
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
DAVUT KARABELAProf. Dr. Osman TÜRERDini Hikaye ve Menkıbelerin Din Kültürü ve Aklak Bilgisi Dersinde Kullanımı
Ahmet VURALDoç. Dr. Halil ALDEMİRHutbe ve 2010-2012 Dönemi Hutbelerinin Tahlili (Kilis Örneği)
MEHMET MEZHER GÜMÜŞProf.Dr.Osman TÜRERİlk ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Görsel Boyut ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi.
AYŞEGÜL KÖSTÜDr.Ögr.Üyesi Muammer BAYRAKTUTARİmam Nevevi’nin Kırk Hadis Adlı Eserinde Değerler Eğitimi.
MUHAMMED SEYYİD KARDoç. Dr. Halil ALDEMİRDiyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 2012-2017 Yılları Arasında Materyal Olarak Kullanılan Elif Cüzlerinin Değerlendirilmesi
ARZU BOZKURT

Dr. Öğr.Üyesi

Ömer CİDE

Ortaokul (5. ve 8.sınıf) öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı görüşlerinin değerlendirmesi
OMAR YAKANDr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYSAKıraat farklılıklarının fukahâ arasındaki görüş ayrılığına etkisi (أثر اختلاف القراءات على اختلاف آراء الفقهاء)
İŞLETME ANA BİLİM DALI
Iman ABORASSDoç. Dr. Sadettin PAKSOYSukuk ve Uygulaması Üzerine Bir Araştırma Dubai ve İstanbul Örneği
Nour ABORASSProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYBirleşik Arap Emirliklerinde İslam Bankacılığı ve Merkez Bankası Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama
Saleh ALMACHIDoç. Dr. Birol ERKANAkademisyenlerin Öğretim Performanslarını Geliştirmesinde Motivasyonun Rolü
Hamza YILMAZ Doç. Dr. Cuma ERCANKOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ'lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri;Kilis İli Örneği
Dua'a Ismail Yacoub ALSAIFIDoç. Dr. Sadettin PAKSOYKimya Sektöründe Kalite Standartları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
AHMAD ABSİ Doç. Dr. Cuma ERCANAkademik ve idari personellerin örgütsel bağlılık düzeyleri: Üniversitede bir uygulama
MEHMET SELİM DİKİCİDr. Öğr. Üyesi. Hasan MEMİŞHalı imalatı işletmelerinde psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir uygulama: Gaziantep ili örneği
AYDIN ÖZDEMİRDr. Öğr. Üyesi Fuat GÖKÇESiyasal pazarlamada marka kişiliğinin etkisi : Algılanan marka kişiliği – Seçmenlerin oy verme davranışı ilişkisi
FEYZA KIRDoç. Dr. Cuma ERCANTürkiye'nin Konumu Açısından Lojistik Köylerin Önemi: Kars Lojistik Köy Örneği
DAMLA HASHÖRENProf. Dr. Sadettin PAKSOYİşletmelerde İç Denetim Algılama ve Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Manisa İli Örneği
GÜLPERİ KARAKUŞDoç.Dr. Taner AKÇACI
İstihdama Yönelik SODES Projeleerine İlişkin İnceleme: Kilis Örneği
İŞLETME DOKTORA
SABİHA ANNAÇ GÖVProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYSivil Havacılık Sektöründe Sertifikasyon ve Standardizasyon Uygulamalarının İletmelerin Kurumsal Yapılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği
HÜSEYİN KOÇARSLANProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYİşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilincinde Çevre Duyarlılığının Yeşil Pazarlama Üzerine Etkileri
ERHAN KILINÇProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYPsikolojik Sözleşmenin Çalışan Performansına Etkisine İlişkin Kamu-Özel hastanelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
EMEL ŞENBAYRAMDoç. Dr. Cuma ERCANBankaların Sosyal Sermayesi Güçlü İşgören Kayıplarına Karşı Tutumu: GAP Bölgesi Örneği
İKTİSAT
MİNE KARADENİZProf. Dr. Sadettin PAKSOYKilis’te Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların İl Ekonomisine Etkisi
ŞAHADET BULUTDoç.Dr. Taner AKÇACISEKTÖRLER ARASI KADIN İSTİHDAMI VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS İLİ ÖRNEĞİ
MEHMET SERKAN ÇINAROĞLUDoç.Dr. Taner AKÇACIOrganik Tarımın Ekonomik Analizi: Kilis Örneği
NARGİZA FAYZULLAYEVAProf. Dr. Sadettin PAKSOYTürkiye'de yüksek öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerin sosyo- ekonomik sorunları: Gaziantep örneği
Son Güncelleme: 2019-05-23 16:46:23

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019