TAMAMLANMIŞ TEZLER
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
ZEYNEP TANRIAŞIKIYrd.Doç.Dr.Mustafa CİNOĞLUÜniversitelerdeki Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)
REŞAT ÇETİNOĞLUYrd.Doç.Dr.İsmail ARSLANTAŞE-Okul Uygulamalarının Değerlendirilmesi
YUNUS EMRE AVCIYrd.Doç.Dr.Mustafa CİNOĞLUBakanlıkça Belirlenen Sınıf Öğretmenleri Özel Alan Yeterliliklerini Kilis İli İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olma Düzeyleri.
MEHMET ALİ YILDIZYrd.Doç.Dr.İsmail ARSLANTAŞTürkçe Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi.
METİN ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr. Mustafa CİNOĞLU
Türkçe Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Anlayışı Uygulama Düzeyinin İncelenmesi :(Kilis İli Örneği)
BİLAL CESUR ÖZTÜRKYrd.Doç.Dr. M. Diyaddin YAŞAR
Okul Yöneticilerinin Yönetim Stilleri ve Benimsedikleri Değerlerin İncelenmesi (Kilis İli Örneği)
ERDEM BAĞCIYrd.Doç.Dr. Mustafa CİNOĞLUEğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programının Paydaş Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
MEHMET EKENYrd.Doç.Dr. Figen YILDIRIM
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Kilis İli Örneği)
MUSTAFA DEMİRYrd.Doç.Dr. Mustafa CİNOĞLUEğitimci Olmayan Hizmetli Personelin Örtük Program Çerçevesinde Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine Olan Etkisinin İncelenmesi
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MEHMET ORUÇYrd.Doç.Dr.Mehmet EROLİlköğretim ikinci Kademe 6.-7. -8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının İlköğretim Kurumları Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun İncelenmesi
MUSTAFA TENEKECİYrd.Doç.Dr.Mehmet YILMAZİlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sözcük Anabilimi Açısından İncelenmesi
HİLMİ AKAN FIRATYrd.Doç.Dr.Hasan ŞENER

Ortaöğretim 9, Sınıf öğrencileri Üzerinde Kelime Hazinesi Araştırması (Gaziantep Örneği)

İLKER OZAN YILDIRIMYrd.Doç.Dr.Hasan ŞENEREski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi
SELÇUK DAĞDELENYrd.Doç.Dr.Hasan ŞENERSelim Sabit Efendi'nin "NÂHV-Î OSMÂNî" Adlı Eserinin İncelenmesi
FARUK ÇOLAKDoç. Dr. Hülya ARSLAN EROLTürkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Genel Sorunları İle Alan Literatüründeki Tartışmalı Konuların İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları ve Çözüm Önerileri
MUSTAFA KAYADoç. Dr. Mehmet EROLİlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modellerin Eğitsel Açıdan İncelenmesi (Muş-Bulanık Örneği)
TARİH ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
MEHMET KEREM KARASUYrd.Doç.Dr. Metin AKİS1784-1796 Tarihli 5 Numaralı Halep Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
DEMET DURALYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜ1839-1850 Tarihli 8 Numaralı Halep Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
ÖKKEŞ NARİNÇYrd.Doç.Dr. Murat FİDAN1712-1715 Tarihleri Arasında Gaziantep’te Sosyal-Siyasi ve İktisadi Yapı (64 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicilleri Metin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi)
NAİME KAYAÇAĞLAYANYrd.Doç.Dr. Murat FİDAN1714-1715 Tarihleri Arasında Gaziantep'teki Sosyal, Siyasi ve İktisadi Yapı (65 Numaralı Gaziantep Şeriy'ye Sicilleri Metin Transkipsiyonu ve Değerlendirmesi.)
SEDAT BİLİNİRYrd.Doç.Dr. İsmail PEHLİVANKavalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Şark Meselesindeki Yeri.
YURDAL DEMİRELYrd.Doç.Dr. M.Ali YILDIRIMTanzimattan Cumhuriyete  Elazığ’da Modern Eğitim(1839-1923)
İBRAHİM ARSLANYrd.Doç.Dr. Metin AKİS980 Hicri/1572 Miladi Yılına Ait Gaziantep'teki Sosyal, Siyasi ve İktisadi Yapı (166 Numaralı Gaziantep Şeriy'ye Sicilleri Metin Transkipsiyonu ve Değerlendirmesi.)
NURCAN YILDIRIMYrd.Doç.Dr. Ali GÜRSEL24 Ocak Kararları ve Bu Kararların Sosyal Yaşama Etkisi.
HASAN KOCARIKYrd. Doç. Dr. Hamza ALTINHazarlarda Devlet Yönetimi
FATİH İLHANYrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK
Şer'iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyılda Halep'te Fiyatlar
EBRU BENZERYrd. Doç. Dr. Hamza ALTINTakvim-i Vekayi'nin 1831-1834 Yılları Arası Transkripsiyonu
ÖZEN SÖYLERYrd.Doç.Dr. M.Ali YILDIRIMİstanbul Sanayi Mektebi’nin 1909 Tarihli Ders Programı (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
AHMET YARŞIDoç.Dr. Metin AKİS45 Numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicili Defterinin 1-100 Sayfaları Arası Transkripsiyonu
EYÜP ERBİLİCİYrd.Doç.Dr. Murat FİDAN66 Numaralı Ayıntap Şeriye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
SONGÜL BEDİROĞLUYrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU1772-1803 Tarihli ve 9 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Trankripsiyonu ve Değerlendirmesi (s.1-115)
HAKİM BAKIRYrd.Doç.Dr. Ali GÜRSELMilli Mücadele Dönemi ile Başlayan ve II. Dünya Savaşına Kadar Devam Eden (1919-1945) Türk Dış Politikasının İncelenmesi.
HACER ÇITIRIKYrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(H.1203-1206/M.1789-1791)
HÜSEYİN KAYGISIZYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜOsmanlı Topraklarından Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri (1881-1917)
MİNE ERSOYYrd.Doç.Dr. Erdinç GÜLCÜZevra Gazetesi (S.1-100) ' nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
MÜCAHİT KARACİFProf. Dr. Osman TÜRERMevlevîlik ve Kilis Mevlevîhânesi
MOHAMAD AJGHIFYrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIK6 numaralı (H. 995-999) Halep Şer'iyye Sicili'nin değerlendirilmesi (S. 1-100)
SERKAN ESENYrd. Doç. Dr. Ali GÜRSELKöy Enstitüleri
SAMİYE TUNÇYrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜModernleşme sürecinde Türk aile yapısına Kadınlar Dünyası dergisinin bakışı (Sayı: 1-144)
SAVAŞ ÖZDEMİRDoç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIMII. Abdulhamid Devri vilayet sanayi mektepleri
MİKAİL DEMİRDoç. Dr. Hamza ALTINKaragöz Gazetesi transkript ve değerlendirmesi (numara 19-36)
ÇİĞDEM YILMAZYrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU122 Numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi(H.1177-1178/1763-1764)
MUSTAFA ASLANYrd. Doç. Dr. Mehmet KABACIKI. Numaralı Şer'iye Sicilinin Sosyal ve İktisadi Açılardan Değerlendirilmesi
Harun BAŞTÜRKYrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S.116-237)(H.1186-1218/m.1772-1803)
İsmail KARAKUZUDoç. Dr. Hamza ALTIN 
Bilgehan ÇELİKDoç. Dr. Hamza ALTIN 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Öğrencinin Adı Soyadı        DanışmanTez Konusu
SONER AKTAŞYrd.Doç.Dr. Ökkeş KESİCİYeni İlköğretim Müfredat Programı Işığında İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kilis İl Örneği)
EMRAH PATIRYrd.Doç.Dr. Ruhat YAŞARYoksulluğun Eğitim Başarısı Üzerine Etkisi
ADEM ANLARYrd.Doç.Dr. Mehmet KABACIKİlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi İle Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ve Bu Derslerdeki Başarıları Arasındaki İlişki.
KENAN BAŞYrd.Doç.Dr. Ruhat YAŞARİşbirlikli  Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Olan Etkileri.
HÜSEYİN BAYRAMYrd. Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEKSosyal Bilimler Derslerinde Alternatif  Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri.
BAYRAM KOYUNCUDoç. Dr. M. Ruhat YAŞARCumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programlarının incelenmesi
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
DAVUT KARABELAProf. Dr. Osman TÜRERDini Hikaye ve Menkıbelerin Din Kültürü ve Aklak Bilgisi Dersinde Kullanımı
Ahmet VURALDoç. Dr. Halil ALDEMİRHutbe ve 2010-2012 Dönemi Hutbelerinin Tahlili (Kilis Örneği)
İŞLETME ANA BİLİM DALI
Iman ABORASSDoç. Dr. Sadettin PAKSOYSukuk ve Uygulaması Üzerine Bir Araştırma Dubai ve İstanbul Örneği
Nour ABORASSProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYBirleşik Arap Emirliklerinde İslam Bankacılığı ve Merkez Bankası Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama
Saleh ALMACHIDoç. Dr. Birol ERKANAkademisyenlerin Öğretim Performanslarını Geliştirmesinde Motivasyonun Rolü
Hamza YILMAZYrd. Doç. Dr. Cuma ERCANKOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ'lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri;Kilis İli Örneği
Dua'a Ismail Yacoub ALSAIFIDoç. Dr. Sadettin PAKSOYKimya Sektöründe Kalite Standartları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
AHMAD ABSİYrd. Doç. Dr. Cuma ERCANAkademik ve idari personellerin örgütsel bağlılık düzeyleri: Üniversitede bir uygulama
MEHMET SELİM DİKİCİYrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞHalı imalatı işletmelerinde psikolojik sözleşmenin iş tatmini üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir uygulama: Gaziantep ili örneği
AYDIN ÖZDEMİRYrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇESiyasal pazarlamada marka kişiliğinin etkisi : Algılanan marka kişiliği – Seçmenlerin oy verme davranışı ilişkisi
FEYZA KIRYrd. Doç. Dr. Cuma ERCANTürkiye'nin Konumu Açısından Lojistik Köylerin Önemi: Kars Lojistik Köy Örneği
DAMLA HASHÖRENDoç. Dr. Sadettin PAKSOYİşletmelerde İç Denetim Algılama ve Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Manisa İli Örneği
GÜLPERİ KARAKUŞDoç. Dr. Sadettin PAKSOYİstihdama Yönelik SODES Projeleerine İlişkin İnceleme: Kilis Örneği
İŞLETME DOKTORA
SABİHA ANNAÇ GÖVProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYSivil Havacılık Sektöründe Sertifikasyon ve Standardizasyon Uygulamalarının İletmelerin Kurumsal Yapılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği
HÜSEYİN KOÇARSLANProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYİşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilincinde Çevre Duyarlılığının Yeşil Pazarlama Üzerine Etkileri
ERHAN KILINÇProf. Dr. H. Mustafa PAKSOYPsikolojik Sözleşmenin Çalışan Performansına Etkisine İlişkin Kamu-Özel hastanelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
İKTİSAT
MİNE KARADENİZDoç. Dr. Sadettin PAKSOYKilis’te Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların İl Ekonomisine Etkisi
Son Güncelleme: 2017-06-20 12:25:44

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019