Vizyon ve Misyon

  Kısa bir süre içerisinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Enstitümüzde Tarih, Eğitim Bilimleri, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Takip eden dönemlerde, programını ve öğretim elemanını tamamlayan bölümler de bu bölümlere eklenerek Lisansüstü eğitim çalışmalarına katılacaklardır. Hedefimiz,  halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde arttırmaktır.

    Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek  projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Temel İlkelerimiz;
Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
Toplumsal fayda üretmek,
Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olmak,
Sürekli gelişme,
Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmaktır.

Son Güncelleme: 2017-06-20 12:24:48

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019