GENEL BİLGİLER

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üniversitemiz ile birlikte 5662 Sayılı Kanun' un 17.05.2007 tarihinde TBMM' nde kabulü, 28.05.2007' de Cumhurbaşkanı' nın onayı ve 29.05.2007 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanmasıyla kurulmuştur. Enstitü’ ye bağlı İlköğretim, Eğitim Bilimleri, Türkçe Eğitimi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, İktisat ve İşletme olmak üzere toplam 15 ana bilim dalı başkanlığı bulunmaktadır. Enstitümüz ilk defa kuruluşunun ikinci yılı olan 2008/2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesindeki İlköğretim Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı' na, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı' na, Türkçe Eğitimi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı' na tezli yüksek lisans öğrencisi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği Bilim Dallarına tezsiz yüksek lisans; Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı' na tezli yüksek lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesindeki İlköğretim Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı' nda, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı' nda, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı' nda ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Ana Bilim Dalı' nda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ana Bilim Dalı' nda tezli yüksek lisans programları faal olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletme Ana Bilim Dalı’ nda 01.03.2012 tarihinde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7, Maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi uyarınca İşletme Doktora Programı açılmıştır.

Son Güncelleme: 2017-06-20 12:24:37

                                                                      Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019